10 thành phố có số người Mỹ di chuyển đến định cư nhiều nhất

Houston: Trong hai năm dưới thời có đại dịch covid, đã có những thay đổi về cuộc sống của những người Mỹ. Một số lớn những người Mỹ có thể làm việc tại gia, và không phải đến sở làm hàng ngày, giúp cho họ có thể chọn nơi sinh sống mới: không phải mua nhà đắt trong thành phố mà có thể về những vùng ngoại ô hay cả về những thành phố khác.
Bản công bố mới đây của văn phòng thống kê Hoa Kỳ cho thấy là những người Mỹ đã thay đổi chỗ ở nhiều hơn trước.
Dựa vào những dữ kiện di chuyển của công ty cho mướn xe chuyên chở Penske, thì 3 thành phố có nhiều người Mỹ di chuyển đến sinh sống trong những năm qua là thành phố Houston, thành phố Las Vegas và thành phố Phoenix.
Những thành phố ở miền nam nước Mỹ là những vùng có nhiều người Mỹ di chuyển đến sinh sống như là Dallas, Austin và San Antonio..
Phần lớn những người Mỹ tìm nơi sinh sống mới đã chọn đến những thành phố trong tiểu bang Texas..
Trong khi đó dân số ở các thành phố như San Francisco, Los Angeles lại sút giảm..
Sau đây là danh sách 10 thành phố hàng đầu có nhiều người Mỹ di chuyển đến sinh sống trong năm qua, theo thứ tự từ cao xuống thấp: Houston, Las Vegas, Phoenix, Charlotte( North Carolina), Denver, San Antonio, Dallas, Orlando, Austin, Chicago.

Nhận báo giá qua email