10 thành phố hàng đầu thế giới cho những người có thể làm việc tại gia và vừa có dịp du lịch.

Kansas: Trong thời đại dịch covid, người người phải cách ly tại gia và các công ty đã cho nhân viên làm việc tại gia, không cần đến sở làm.
Chính vì thế đã giúp cho nhiều người có thể vừa đi nghỉ hè, và vừa làm việc.
Một công ty hàng không Icelandair đã liệt kê 10 thành phố hàng đầu mà người ta, nhất là những người làm nghề cao kỹ, vừa có thể đi nghỉ hè mà vẫn làm việc qua các phương tiện truyền thông.
Thành phố đứng hàng đầu trong 10 thành phố là một thành phố Mỹ, nhưng không phải là thành phố Los Angeles hay New York, mà là thành phố Kansas ở tiểu bang Missouri.
Công ty hàng không Icelandair đã dựa vào những yếu tố sau để chọn ra 10 thành phố hàng đầu thế giới vừa có thể làm việc qua hệ thống truyền thông mà còn có thể đi nghỉ hè, trong số 115 thành phố lớn trên thế giới.
– Phẩm chất của đời sống như là giá sinh hoạt, tình hình an ninh thành phố cũng như các phương tiện săn sóc sức khỏe.
– Có dễ dàng cho sự làm việc tại gia như là vận tốc của hệ thống internet, số giờ phải làm việc một ngày, các phương tiện vận chuyển.
-Những yếu tố về môi trường như là thời tiết, sự ô nhiễm môi trường, phẩm chất của không khí..
Dựa vào các yếu tố đó công ty hàng không Icelandair đã chọn ra 10 thành phố hàng đầu thế giới: vừa có thể làm việc lại vừa có thể đi nghỉ mát.

1. Kansas City, Hoa Kỳ
2. Vienna, Áo
3. Wellington, Tân Tây Lan
4. Copenhagen, Đan Mạch
5. Edinburgh, Anh
6. Victoria, Canada
7. Perth, Úc Đại Lợi
8. Frankfurt, Đức
9. Brisbane, Úc Đại Lợi
10. Helsinki, Phần Lan

Nhận báo giá qua email