1,200 thiếu niên ở tỉnh bang Prince Edward Island, tham dự cuộc tranh tài băng cầu hàng năm.

Charlottetown, Prince Edward Island: Trong những ngày cuối năm 2017 và trong dịp mùa Lễ hàng năm, tỉnh bang P.E.I. tổ chức một cuộc tranh tài môn băng cầu cho tất cả các đội cầu thiếu niên trong tỉnh bang, tại thành phố Charlottetown.
Cuộc tranh tài giải George Trainor Holiday Classic kéo dài trong ba ngày, với 1,200 cầu thủ thiếu niên, trên các cầu trường ở thành phố Charlottetown.
các cuộc tranh tài này lấy tên của một cố nghị viên thành phố Charlottetown và đã bắt đầu từ năm 2005 cho đến nay.
Các cầu thủ sẽ tranh tài trong 142 trận đấu trên 6 cầu trường trong thành phố.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email