15 ngàn người trong danh sách bị trục xuất ở Canada.

Ottawa: Theo những tin tức vừa được công bố, cơ quan an ninh biên giới Canada, CBSA, đã cho biết là hiện có khoảng 15 ngàn người ở trong danh sách bị trục xuất khỏi Canada, nhưng nhiều quốc gia đã từ chối nhận lại số cư dân của họ bị trục xuất này.
Cơ quan an ninh biên giới đã không nêu tên những quốc gia từ chối nhận lại những cư dân của họ.
Theo ông Barre Campbell, phát ngôn viên của cơ quan an ninh biên giới thì tuy có nhiều quốc gia từ chối không nhận lại cư dân của những nước này bị Canada trục xuất, nhưng Canada vẫn tiếp tục gây áp lực, đòi hỏi các giới chức chính quyền nhận lại những cư dân này.
Trong số 15 ngàn người bị trục xuất gồm cả những người xin tỵ nạn nhưng không được chính quyền chấp nhận, cũng như những người có hình án.
Trong số 15,237 người bị trục xuất, có 2,006 người Trung quốc, 1,029 người Ấn Độ, 977 người Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email