16 triệu người Canadians phải đương đầu với trận bão tuyết

Ottawa: Một trận bão tuyết lớn trải dài trên 2,500 cây số từ thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario chạy dài đến tỉnh bang Newfoundland, sẽ gây những ảnh hưởng đến 16 triệu cư dân sống trong khu vực 6 tỉnh bang, trong ba ngày từ ngày thứ tư 5 tháng 2 cho đến ngày thứ sáu 7 tháng 2.
Số lượng tuyết rơi thay đổi tùy vùng, từ 15 cm tuyết ở vùng đại thủ phủ Toronto, lên đến 50 cm tuyết ở tỉnh bang New Brunswick.
Tại miền nam tỉnh bang Ontario, bão tuyết bắt đầu vào sáng sớm hôm thứ năm ngày 6 tháng 2, và kéo dài cho đến ngày thứ sáu. Tại vùng Niagara on the Lake thì thay vì tuyết là mưa đá.
Tại tỉnh bang Quebec thì bão tuyết kéo dài cho đến ngày thứ bảy, gây khó khăn cho việc di chuyển trong tỉnh bang. Tại những thị trấn xung quanh , the Eastern Township thì số lượng tuyết rơi trên 30 cm.
Tại các tỉnh bang ở vùng Đại Tây Dương thì số lượng tuyết rơi có thể lên đến 50 cm, nhất là ở nhiều vùng trong tỉnh bang New Brunswick.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email