1,600 bữa ăn ngày lễ Phục Sinh đã được dọn cho những kẻ không nhà và những người nghèo.

Toronto: Trong hôm chúa nhật 1 tháng 4, ngày lễ Phục Sinh, gần 1 trăm những người thiện nguyện đã đến trung tâm Mục Tử Tốt Lành ( Good Shepherd) ở thành phố Toronto, phụ giúp làm và dọn món ăn cho những người nghèo và những người không nhà.
Theo sư huynh Tom Liss của trung tâm Mục Tử thì chúng ta vừa trải qua một mùa đông dài, và nhiều người trong cộng đồng đã phải vất vả kiếm đủ ăn cho gia đình, và trong ngày lễ Phục Sinh, là dịp tốt dọn cho những người này một bữa ăn đặc biệt, để nâng cao tinh thần của họ.
Để có thể dọn 1,600 bữa ăn tối trong ngày lễ Phục Sinh, trung tâm mục tử đã mua 150 con gà tây lớn cộng thêm 318 ký lô “stuffing”.
Bà Mary Alli, giám đốc điều hành của trung tâm Mục Tử cho biết là trung tâm này đã cung cấp những bữa ăn đặc biệt cho những người nghèo và những người không nhà, trong dịp lễ Phục Sinh, đều đặn trong 15 năm qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email