20 dược phòng ở vùng đại thủ phủ Toronto cho chủng ngừa 24 tiếng một ngày

Toronto: Theo những tin tức loan báo từ văn phòng thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario thì bắt đầu từ ngày thứ tư 21 tháng 4 năm nay 2021, chính quyền tỉnh bang đã đạt được những thỏa thuận với 20 dược phòng Shopper Drug Mart ở vùng đại thủ phủ Toronto, cho chủng ngừa covid 24 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần.
Những dược phòng này sẽ sử dụng thuốc chủng ngừa Astra Zeneca, và người muốn chủng ngừa cũng phải điện thoại trực tiếp đến các dược phòng này để hẹn.
Bản tin của văn phòng thủ hiến tỉnh bang Ontario cũng cho biết là một khi chính quyền tỉnh bang nhận thêm thuốc chủng, sẽ cho gia tăng thêm những địa điểm chủng ngừa 24 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần trong những khu vực có nhiều người bị lây nhiễm.
Ngoài 20 dược phòng chủng ngừa 24 tiếng 1 ngày, còn có 1,400 dược phòng khác ở tỉnh bang Ontario cũng cho chủng ngừa covid.
Tính đến ngày thứ ba 20 tháng 4, có trên 4 triệu cư dân trong tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid ít nhất là 1 mũi thuốc.
Sau đây là danh sách 20 dược phòng chủng ngừa 24 tiếng một ngày và 7 ngày 1 tuần trong vùng đại thủ phủ Toronto.

1235 McCowan Rd

160 Main St S

49 Mountainash Rd

2330 Kennedy Rd

2901 Sheppard Ave E

255 Morningside Ave

3975 Jane St

34 Avondale Blvd

1 Kennedy Rd S

1500 Woodbine Ave

2501 Third Line Building B

5230 Dundas St W

4000 Hwy 7

2345 Yonge St

25 Great Lakes Dr

123 Rexdale Blvd

2470 Hurontario St

770 Lawrence Ave W

10661 Chinguacousy Rd , Brampton

1500 Avenue Rd, North York

Xem thêm

Nhận báo giá qua email