24 triệu người Mỹ quên không lấy 1.35 ngàn tỷ Mỹ kim tiền hưu 401(k)

New York: Thay đổi công ăn việc làm là việc xảy ra hàng ngày ở nước Mỹ.
Nhưng cũng vì thay đổi công việc, rất nhiều người Mỹ đã bỏ lại số tiền mà họ đã đóng cho quỹ hưu 401(k) ở nơi làm việc cũ.
Theo tin của chương trình CBS Marketwatch thì có trên 24 triệu người Mỹ khi thay đổi công ăn việc làm , và vì một lý do nào đó như quên hay không biết, đã bỏ lại số tiền để dành trong các quỹ hưu 401(k), và số tiền này lên đến 1,350 tỷ Mỹ kim.
Trung bình hàng năm có 2.8 triệu người Mỹ bỏ lại tiền hưu khi thay đổi việc làm.
Số tiền trung bình mà một người Mỹ thay đổi công việc, bỏ lại trong quỹ hưu 401(k) là $55,400.
Quỹ hưu 401(k) là quỹ để dành tiền cho tuổi hưu mà chủ nhân của các công ty ở Mỹ thiết lập cho nhân viên: chủ nhân và nhân viên mỗi người bỏ một phần tiền lương vào quỹ này hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email