3.2 triệu người Canadians là những người nghèo

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 25 tháng 2, thì có 3.2 triệu người Canadians được liệt kê là những người nghèo, và trong số này có 566 ngàn trẻ em.
Sở Thống Kê Canada đã liệt kê những người gọi là thuộc lớp người nghèo dựa vào những dữ kiện khai thuế lợi tức trong năm 2018. Tỷ lệ những người nghèo ở Canada đã giảm từ mức 9.5 phần trăm trong năm 2017 xuống còn 8.7 phần trăm trong năm 2018.
Tỷ lệ số trẻ em nghèo ở Canada cũng giảm từ mức 15 phần trăm trong năm 2012 xuống còn 8.2 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email