300 nhân viên y tế ở tỉnh bang Ontario được chích ngừa covid đầu tiên

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng chạp, có khoảng 300 nhân viên y tế ở thành phố Toronto đã được chủng ngừa covid, và họ ở trong số những người đầu tiên ở Canada được chủng ngừa covid.
Tổng số 6 ngàn liều thuốc chủng covid của công ty Pfizer và công ty BioNTech đã được chở đến phi trường Hamilton trong hôm thứ hai, và 6 ngàn liều thuốc này được phân chia cho hai thành phố Toronto và Ottawa mỗi thành phố 3 ngàn liều.
Với 3 ngàn liều dành cho thành phố Toronto, các viên chức y tế dự trù sẽ chích ngừa cho 1,500 người vì mỗi người sẽ phải chích hai mũi thuốc chủng cách nhau 21 ngày.
Số lượng thuốc chủng đầu tiên này sẽ dành để chích ngừa cho các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống covid và những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão.
Theo dự trù tính đến cuối tháng 3 năm tới 2021, sẽ có 1.2 triệu người ở tỉnh bang Ontario sẽ được chích ngừa covid.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email