34 dự án sửa đường gây kẹt xe trong mùa hè

Với 34 dự án sửa đường quan trọng đang được xúc tiến, các giới chức thành phố kêu gọi các tài xế cẩn thận phác họa trước lộ trình để tránh kẹt lưu thông, bằng cách sử dụng các ứng dụng trực tuyến, nghe tin tức lưu thông…

Phát ngôn nhân Philippe Sabourin cho biết trong cuộc họp báo tuần qua: “Nếu các bạn không có thì giờ hoạch định lộ trình tại nhà thì khi trên đường các bạn nên lưu ý đến các thông tin trên những bảng tin điện tử”.

Ông cho biết khoảng 50 phần trăm đường sá cần sửa chữa, và mục tiêu là làm tất cả công việc trong một chục năm. Sabourin nói: “Chúng tôi đang cố gắng làm giảm thiểu ảnh hưởng, nhưng chúng tôi có nhiều việc phải làm”.

Các dự án từ lát lại mặt đường đến tu bổ toàn diện hạ tầng kiến trúc dưới lòng đất, cũng như tiếp tục xây dựng mạng lưới xe điện và sửa chữa cầu.

Các dự án sẽ được thực hiện qua suốt mùa xây dựng. Một số công tác sẽ được làm ban đêm hay cuối tuần và ngay cả trong thời gian nghỉ lễ xây dựng thường niên. Sẽ có đóng hoặc hạn chế làn đường lưu thông trên các trục lộ chính trong và chung quanh thành phố trong những thời điểm nào đó.

Một số dự án chính gồm:

– Trên cầu Iles- aux- Tourtes: giảm làn đường lưu thông từ tháng 5 đến cuối năm.

– Đường Viau, giữa Bellechasse và Beaubien: đóng đến cuối tháng 8.

– Đường hầm Lafontaine: tráng lại mặt đường

– Cầu Jacques Cartier: tráng lại mặt đường trong những cuối tuần

– Đường Saint- Hubert: đóng toàn bộ giữa Jean- Talon và St- Zotique cho đến 2020.

– Đường Pie- IX: giảm làn đường lưu thông cho đến năm 2020

– Đường hầm Ville- Marie: đóng suốt mùa hè

Các dự án lớn nhất trên Giao lộ Turcot hiện hoàn tất được 75 phần trăm. Bộ trưởng Giao Thông cho biết dự án này đang trong tầm dự trù của ngân khoản và thời gian, nhưng sẽ còn cần đóng cửa vào cuối tuần trong suốt mùa hè. Một làn đường trên Xa lộ 15 Bắc sẽ đóng suốt mùa hè.

Công tác cũng sẽ tiếp tục trên cầu Champlain mới. Chưa ấn định ngày khai trương cầu mới, nhưng giới chức Bộ Giao Thông cho biết các làn đường bắc và nam sẽ mở vào những ngày khác nhau.

LCC (Theo CBC và CTV)