4 ngàn di dân mới đến định cư ở tỉnh bang Nova Scotia.

Halifax: Theo những giới chức của chính quyền tỉnh bang Nova Scotia, thì năm 2017 vừa qua là năm huy hoàng thu hút nhiều người di dân đến tỉnh bang này nhất.
Theo bà Lena Diab, bộ trưởng di dân tỉnh bang thì tính đến tháng 10 năm 2017, có 3,845 di dân đến định cư ở tỉnh bang Nova Scotia.
Bà bộ trưởng Diab cũng tiên đoán là tổng số di dân đến tỉnh bang Nova Scotia trong năm 2017, lên đến trên 4 ngàn người.
Cũng theo bà bộ trưởng thì những di dân này, không kể chung những người tỵ nạn Syria, bao gồm số di dân đông đảo nhất đến từ Trung quốc. Sau đó đứng vào hàng thứ hai và thứ ba là Ấn Độ và Phi Luật Tân.
Bà bộ trưởng di dân cũng nói là càng đông người đến tỉnh bang Nova Scotia, thì lại càng tốt, khi dân số ở tỉnh bang Nova Scotia ngày một già.
Trong năm 2016 trước đó, có 5,483 người di dân và tỵ nạn đến tỉnh bang Nova Scotia, mà trong số này có 1,500 người tỵ nạn Syria.
Bà bộ trưởng di dân tỉnh bang Nova Scotia cũng là một người di dân: bà sinh ra ở tỉnh bang Nova Scotia, và theo gia đình trở lại xứ Lebanon khi bà 2 tuổi, và sau đó quay lại ở vĩnh viễn ở tỉnh bang Nova Scotia khi bà 11 tuổi.
Trong năm 2017, dân số ở tỉnh bang Nova Scotia là 961,570 người.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email