5 người bạn cùng trúng số độc đắc 60 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 7, 5 người bạn cùng làm chung 1 sở, hùn nhau mua vé số Lotto Max chung trong 10 năm qua, vừa trúng lô độc đắc 60 triệu dollars.
Năm người này đã đến lãnh số tiền 60 triệu dollars ở trụ sở cơ quan xổ số ở thành phố Toronto.
Năm người may mắn là các ông Stephane Dionne, Bryan Redman, Christopher Beazley, Gilles Dionne và Norman MacDonald, là những người từng làm chung ngành cao kỹ IT, đã hùn tiền mua vé số từ 10 năm nay.
Ông Gilles Dionne đã nói các với các phóng viên báo chí khi đến lãnh tiền ở trụ sở cơ quan xổ số là ông ta nghĩ là thế nào họ cũng trúng số, nhưng chẳng bao giờ nghĩ là họ sẽ trúng 60 triệu!
Cả năm người may mắn đều đã có gia đình đã cho biết là họ sẽ tiếp tục làm việc, không mua sắm những đồ đắt tiền..