5 thành phố Canada trong danh sách 100 thành phố tốt đẹp nhất thế giới

New York: theo bản nghiên cứu của công ty Resonance Consultancy, xếp hạng 100 thành phố tốt đẹp nhất trên thế giới, vừa được công bố cho thấy là có 5 thành phố Canada trong danh sách 100 thành phố có cuộc sống tốt đẹp nhất trên thế giới.
Nhưng điều buồn là không có thành phố Canada nằm trong danh sách 10 thành phố hàng đầu.
Công ty Resonance dựa vào hàng loạt những yếu tố để xếp hạng như là du lịch, an toàn cá nhân, đầu tư, công ăn việc làm.
Thành phố Toronto được xếp hàng thứ 24 vì những yếu tố như là 1 thành phố đa dạng,đa văn hóa, có nhiều trường đại học cũng như có nhiều trụ sở của nhiều đại công ty.
Thành phố Montreal được xếp hạng thứ 56 vì cư dân có lợi tức không khác biệt nhau lắm, không có tình trạng người quá giầu, kẻ quá nghèo, là một trung tâm văn hóa với trường đại học McGill, có những cơ sở kỹ nghệ thu hút những nhân viên cao kỹ..
Thành phố Calgary đứng hàng thứ 65 với dân số là những người trẻ, có hệ thống giáo dục tốt, lợi tức người dân quân bằng và cuộc sống có phẩm chất tốt.
Thành phố Vancouver đứng hàng thứ 69 vì có an toàn cá nhân, lợi tức cư dân đồng đều, có hệ thống trường đại học tốt.
Thành phố Ottawa đứng trong bảng sắp hạng 100 thành phố vì có nhiều công ăn việc làm, có nhiều trường đại học và chi phí sinh hoạt thấp.
10 thành phố đứng đầu danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp là thành phố London, Paris, New York, Tokyo, Dubai, Barcelona, Rome, Madrid, Tân Gia Ba và Amsterdam.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email