6 người bị chích nhầm nước muối, thay vì thuốc chủng covid ở Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 19 tháng 4, giới chức y tế thành phố Vaughan trong vùng đại thủ phủ Toronto đã loan báo là có 6 người đi đến xin chủng ngừa covid, đã bị các nhân viên chích lầm nước muối thay vì thuốc chủng.
Cơ quan y tế Mackenize Health của thành phố Vaughan đã nói là vụ chích lầm này xảy ra vào ngày 28 tháng 3, và việc cho nước muối vào người không gây nguy hại gì cho người nhận.
Cơ quan y tế Mackenzie Health cũng nói là cơ quan này đã xác định được và thông báo đến 6 người bị chích lầm và đã chủng ngừa lại cho những người này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email