60 phần trăm cư dân Mỹ, sống nhờ vào tiền lương từng tháng “paycheck to paycheck”.

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức tham vấn LendingClub, phổ biến hôm thứ ba ngày 28 tháng 2, thì 60 phần trăm những người Mỹ, gồm cả 45 phần trăm những người có lợi tức cao, đã phải trông chờ vào tiền lương nhận được hàng tháng cho các việc chi tiêu.
Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia tài chánh của đài truyền hình CNBC thì cho dù giá cả hàng hóa gia tăng, nhưng người tiêu thụ ở Mỹ vẫn bỏ tiền, dù ít hơn trước, đi mua sắm, và đã giúp cho nền kinh tế Mỹ vẫn chưa lâm vào vòng suy thoái.
Số tiền mà người tiêu thụ Mỹ chi tiêu trong tháng giêng gia tăng 1.8 phần trăm, trong khi tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì mức gia tăng chỉ là 1.4 phần trăm.
Người tiêu thụ đã chấp nhận lạm phát là một chuyện mà họ phải đối phó trong cuộc sống hàng ngày, cho nên họ cũng vẫn chi tiêu, nhưng chi tiêu một cách khôn ngoan hơn.
Cũng vì không có đủ tiền chi tiêu hàng ngày, nhiều người Mỹ đã phải sử dụng thẻ tín dụng: tính đến cuối năm 2022, số nợ trong các thẻ tín dụng của những người tiêu thụ Mỹ lên đến 930.6 tỷ Mỹ kim, gia tăng 18.5 phần trăm trong vòng 1 năm.
Có đến 46 phần trăm những người Mỹ đã không trả hết nợ thẻ tín dụng trong vòng 1 tháng, và như thế sẽ phải trả tiền lời ở mức 20 phần trăm.. nợ nần sẽ ngày một chồng chất.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email