65 phần trăm những cư dân trưởng thành ở Toronto đã được chủng ngừa covid

Toronto: Sau ba ngày nghỉ lễ cuối tuần, trong hôm thứ ba ngày 25 tháng 5, các giới chức của chính quyền thành phố Toronto đã hãnh diện thông báo là sau những cuộc chủng ngừa đại quy mô diễn ra trong hai tuần qua và trong cả ngày lễ Victoria, trên 65 phần trăm những người trưởng thành ở thành phố Toronto đã được chủng ngừa covid ít nhất là 1 mũi thuốc.
Còn nhớ cách đây 2 tuần, số người lớn ở Toronto được chủng ngừa chỉ mới đạt được 50 phần trăm dân số, và trong vòng 2 tuần thành phố Toronto đã chủng ngừa thêm được 25 phần trăm.
Như thế trong vòng tháng 6 sắp đến có thể tất cả những người lớn kể cả những trẻ em từ 12 tuổi trở lên trong thành phố Toronto có thể sẽ được chủng ngừa.
Một trong những lý do giúp cho các giới chức y tế thành phố Toronto thành công trong việc chủng ngừa covid là đa số cư dân trong thành phố đều muốn chủng ngừa, kể cả những trẻ em: người ta thấy hàng dài những người xếp hàng ở các y viện lưu động, chờ được chủng ngừa covid.
Vùng có nhiều người bị lây nhiễm nhất ở tỉnh bang Ontario là thành phố Toronto, và như thế rất có nhiều hy vọng là cư dân của toàn thể tỉnh bang Ontario sẽ có một mùa hè rực rỡ như những mùa hè trước thời đại dịch, khi cuộc chiến với những con vi rút giết người sẽ chấm dứt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email