75 phần trăm những trẻ em Mỹ dưới 17 tuổi đã nhiễm covid

Hoa Thịnh Đốn: Theo những dữ kiện vừa được trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ ( CDC) thì cứ 3 trong số 4 trẻ em Mỹ dưới 17 tuổi đã nhiễm covid và trên 50 phần trăm những người lớn Mỹ cũng đã nhiễm covid.
Các nhà khảo cứu của trung tâm CDC đã phân tích máu của trên 200 ngàn người Mỹ , tìm kiếm kháng thể chống covid và dựa vào đó tiên đoán số trẻ em cũng như số người lớn ở Mỹ đã nhiễm covid.
Các nhà khảo cứu đã nhận thấy số người Mỹ nhiễm covid đã gia tăng hết sức cao trong khoảng thời gian từ tháng chạp năm ngoái 2021 cho đến tháng 2 năm nay 2022.
Với số trẻ em Mỹ bị covid gia tăng, các công ty dược phẩm như công ty Pfizer đã xin bộ y tế Mỹ cho phép chủng ngừa covid cho những trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Nhận báo giá qua email