800 binh sĩ trợ giúp việc cứu lụt

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 22 tháng 4, khoảng 800 binh sĩ của quân lực Canada đã phân tán trên toàn tỉnh bang Quebec, cứu giúp những cư dân đang bị lụt.
Những binh sĩ này làm những bao cát và trợ giúp việc di chuyển những cư dân đang kẹt trong những khu vực bị lụt.
Những nguy cơ của trận lụt lớn đang diễn ra ở tỉnh bang Quebec và ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương, với những trận mưa lớn, nhiệt độ gia tăng khiến băng tuyết tan nhanh.
Các cơ quan cứu cấp tỉnh bang Quebec cho biết 6 khu vực lớn ở trong tỉnh bang đang bị đe dọa vì lụt và khoảng 1,500 người đã buộc phải di tản.