85 em bé dưới 1 tuổi, nhiễm dương tính với COVID-19

Houston, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 18 tháng 7, thì tại một quận ở tiểu bang Texas, có đến 85 hài nhi dưới 1 tuổi, bị nhiễm COVID-19, và các giới chức địa phương đã yêu cầu cư dân giúp một tay trong việc ngăn ngừa sự lan truyền của đại dịch.
Tính đến ngày thứ bảy 18 tháng 7, có trên 3.7 triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 140 ngàn người chết.
Tại quận Nueces , nơi có thị trấn Corpus Christi, số người bị nhiễm vi rút gia tăng mãnh liệt, và có nhiều hài nhi cũng bị nhiễm và các giới chức y tế yêu cầu cư dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng và giao thiệp phải giữ khoảng cách.
Theo bác sĩ Annette Rodriguez, giám đốc cơ quan y tế công cộng quận Nueces thì có 85 hài nhi dưới 1 tuổi, đã có dương tính với COVID-19, và xin mọi người làm ơn giúp sức ngăn ngừa sự lan truyền của loài vi rút, nhưng bà bác sĩ giám đốc cũng không nói rõ tình trạng của 85 em bé này.
Quận Corpus Christi là một trong những quận có nhiều người nhiễm vi rút nhất ở Trexas với trên 8,200 người nhhiễm và gần 90 người chết.

Tin tức khác...