900 người Ukraine sẽ đến Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 11 tháng 5, chính quyền liên bang Canada đã mướn ba chuyến bay để chở những người tỵ nạn Ukraine từ những trại tỵ nạn ở Ba Lan vào Canada trong những ngày sắp tới.
Mỗi chuyến bay sẽ chở được 300 người tỵ nạn.
Theo bản công bố thì những chuyến bay này sẽ khởi hành từ phi trường Warsaw ở Ba Lan:
– Một chuyến bay sẽ đến thành phố Winnipeg vào ngày 23 tháng 5.
-Một chuyến bay sẽ đến thành phố Montreal vào ngày 29 tháng 5
– Một chuyến bay sẽ đến thành phố Halifax vào ngày 2 tháng 6.
Những người tỵ nạn Ukraine sẽ được chính quyền liên bang cung cấp chỗ ở trong 14 ngày đầu tiên.
Trong ngày thứ hai 9 tháng 5 chính quyền tỉnh bang Newfoundland đã thâu nhận 160 người tỵ nạn đến từ Ukraine.
Cho đến nay chính quyền liên bang Canada đã chấp thuận đơn xin tỵ nạn của 91,500 người Ukraine nhưng người ta chưa biết là bao nhiêu trong số 91,500 người được chấp thuận này đã đến Canada.
Theo Liên Hiệp Quốc thì hiện nay có trên 6 triệu người Ukraine đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Nhận báo giá qua email