Ai hiểu thơ tôi

Trần Hữu Thuần

Hàn Mặc Tử rao, “Ai mua trăng, tôi bán, (1)
Tôi làm thơ, chẳng bán cũng không rao,
Có rao, có bán, có ai mua?

Tôi làm thơ hoài niệm thuở xa xưa,
Thuở làm thơ ngâm tràn bên chung rượu,
Thuở trải hồn với mây bay, gió thổi,
Thuở ru trăng, thuở khóc cánh hoa rơi,
Thuở yêu người yêu không tên và không tuổi.

Chếnh choáng rồi, thơ tuôn ra thành rượu,
Say khướt rồi, rượu lại chảy thành thơ,
Ai hiểu thơ tôi; tôi hiểu thơ ai,
Hiểu sao thấu chuyện con tim sâu kín.
Con tim tôi chưa hiểu chuyện lòng tôi,
Khóc khi vui, buồn tênh lại reo cười,
Người la vỡ lỡ, tôi khẽ nhếch môi.
Người ta đua chen tôi bỗng ngậm ngùi,
Lên đỉnh núi ngâm vang thơ Bá Quát:
Là bao nhiêu, “ba vạn sáu nghìn ngày” (2)?

Ai hiểu thơ tôi và tôi hiểu thơ ai?
Trần Hữu Thuần
Grand Rapids, Michigan, Dec 31, 2015

(1) Trăng Vàng Trăng Ngọc-Hàn Mặc Tử:
“Trăng, trăng, trăng, là trăng, trăng, trăng,
Ai mua trăng tôi bán trăng cho.”
(2) Uống Rượu Tiêu Sầu- Cao Bá Quát:
“Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy;
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email