Ai sẽ Trả tiền chi phí an ninh cho gia đình hoàng tử Harry ở Canada ?

Ottawa: Theo những tin tức loan báo thì hoàng tử Harry của nước Anh và vợ là hai ông bà công tước Sussex đã tuyên bố mới đây là họ muốn di chuyển ra khỏi nước Anh, muốn giảm bớt những bổn phận lễ nghi hoàng gia Anh, và muốn được tự do về vấn đề tài chính.
Hai quốc gia mà gia đình hoàng tử Harry có thể di dân sang là Hoa Kỳ và Canada.
Tuy nói là từ bỏ các bổn phận nhưng với tư cách một hoàng tử, nước Anh cũng vẫn phải cung cấp những bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry, và ngay cả Canada, cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP cũng có nhiệm phụ phải bảo vệ an ninh.
Có nhiều người đã đặt câu hỏi chi phí bảo vệ cho gia đình hoàng tử Harry sẽ là một số tiền không nhỏ hàng năm, và ai sẽ là người phải gánh chịu: có phải là những người dân Canada qua tiền thuế phải đóng?
Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây, trên 60 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến đã ủng hộ việc chọn hoàng tử Harry làm toàn quyền Canada.
Toàn quyền Canada là người đại diện cho nữ Hoàng ở Canada và do thủ tướng Canada chọn và nữ hoàng Anh chấp thuận.
Dư luận cho là nếu gia đình hoàng tử Harry qua Canada định cư, thì thay vì phải chi phí cả chục triệu dollars cho một toàn quyền, thì chọn hoàng tử Harry thì sẽ giúp cho Canada tiết kiệm chi phí.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email