Alberta cho gia tăng thêm 300 cảnh sát RCMP

Chính quyền tỉnh bang Alberta vừa tuyển mộ thêm gần 300 cảnh sát cho các đồn cảnh sát RCMP ở các vùng thôn quê của tỉnh bang.
Theo ông Doug Schweitzer, bộ trưởng tư pháp tỉnh bang, số tân cảnh sát viên sẽ được mướn trong thời hạn 5 năm sắp đến, nhằm giúp cho cơ quan an ninh có khả năng dẹp bớt những bạo hành diễn ra ở các vùng thôn quê.
Cũng theo ông bộ trưởng tư pháp, thì để có tiền trả lương cho 300 cảnh sát viên, chính quyền thị chính ở các thành phố nhỏ sẽ phải đóng góp thêm vào ngân sách một số tiền là 200 triệu dollars trong vòng 5 năm tới.
Tỉnh bang Alberta hiện có khoảng 1,100 cảnh sát Hoàng Gia RCMP.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email