Âm mưu tấn công vào tòa nhà quốc hội Mỹ?

Hoa Thịnh Đốn: Hạ viện Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc họp diễn ra trong ngày thứ năm 4 tháng 3, vì có những tin cho hay là sẽ có cuộc tấn công vào điện Capitol của những nhóm cực đoan cánh hữu.
Lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol trong ngày 3 tháng 3 nói họ nhận được tin tình báo về một âm mưu khả dĩ của một tổ chức dân quân muốn xâm nhập tòa nhà Quốc hội vào ngày 4 tháng 3, một kế hoạch tương tự như cuộc tấn công hôm 6 tháng giêng.
Nhóm cánh hữu QAnon tin là ngày 4 tháng 3 là ngày ông Trump sẽ nhậm chức nhiệm kỳ 2
Bản tuyên bố của cảnh sát cũng nói là “Cảnh sát Điện Capitol biết và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ đe dọa khả dĩ nào nhắm vào các thành viên Quốc hội hay nhắm vào khu phức hợp Điện Capitol,” .
Để đối phó với những bạo động có thể xảy ra, khoảng 5 ngàn vệ binh quốc gia vẫn còn trú đóng xung quanh tòa nhà quốc hội trong ngày 4 tháng 3.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email