Ấn Độ sẽ trở thành một quốc gia đông dân nhất thế giới

New York: Thế giới ngày một đông, cho dù nhiều quốc gia đã có những biện pháp ngăn ngừa sunh sản.
Theo bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc vừa phổ biến thì tính đến ngày 15 tháng 11 năm nay 2022, dân số thế giới sẽ lên đến 8 tỷ người.
Cũng theo những ước tính của Liên Hiệp Quốc thì dân số thế giới sẽ lên đến 8.5 tỷ người vào năm 2030 và 10.4 tỷ người vào năm 2100.
Chúng ta cũng biết là vào năm 1950 thì dân số trên toàn thế giới chỉ có 2.5 tỷ người.
Cũng theo những tin tức loan báo thì Ấn Độ sẽ qua mặt Trung quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm tới 2023: trong năm nay 2022, dân số Ấn Độ là 1.412 tỷ người, trong khi dân số Trung quốc là 1.426 tỷ người. Trong khi dân số Việt Nam là 99.7 triệu người và dân số Canada là 38 triệu người.

Nhận báo giá qua email