Andrew Weaver sẽ chính thức từ chức thủ lãnh đảng Xanh B.C.

Tuyên bố này vừa được chính ông Weaver đưa ra hôm thứ Tư 27-11. Tuy nhiên, ông Weaver cũng tái xác nhận rằng sẽ ở lại là một thành viên của lập pháp tỉnh bang, tức là vẫn sẽ làm dân biểu tỉnh bang (MLA) cho khu vực cử tri vùng Vitoria là Oak Bay-Gordon Head.

Cần biết, đảng Xanh B.C. từng ghi nhận một sự “đột phá lịch sử” trong tháng 5-2017 khi giành được 3 ghế trong lập pháp tỉnh bang. Ông Weaver từng tuyên bố trong tháng 10 năm nay rằng ông sẽ không ra tái tranh cử chức vụ này trong cuộc bầu cử tỉnh bang lần tới. Ông nói ông mong chờ sẽ có một thủ lãnh tạm thời được bầu lên nhằm thay thế ông khi cuộc tranh đua chức vụ lãnh đạo đảng Xanh B.C. sẽ diễn ra vào giữa tháng 1 năm sau.

Hiện 2 dân biểu tỉnh bang thuộc đảng Xanh B.C. là Sonia Furstenau và Adam Olsen vẫn chưa xác nhận liệu họ có muốn tìm kiếm chức vụ này hay không. Chính quyền B.C. thiểu số hiện nay của đảng NDP vẫn nắm giữ quyền hành với sự ủng hộ của đảng Xanh. Tuy nhiên, quyết định của ông Weaver sẽ không ảnh hưởng đến thế cầm quyền này của NDP vì ông Weaver vẫn sẽ ngồi trong băng ghế đối lập của lập pháp tỉnh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email