Anh Anthony Trần: một thị trưởng gốc Việt trẻ tuổi nhất ở Úc Đại Lợi

Melbourne, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 11, thì nghị viên Anthony Trần của thị trấn Maribyrnong đã được bầu làm thị trưởng thành phố này.
Thị trưởng Anthony Trần năm nay 22 tuổi và là người thị trưởng trẻ tuổi nhất ở tỉnh Victoria, Úc Đại Lợi.
Thị trấn Maribyrnong có khoảng 15 ngàn cư dân nằm ở ngoại ô của thành phố Melbourne.
Trong bài diễn văn nhậm chức, thị trưởng Anthony Trần nói là anh ta hy vọng việc anh ta được bổ nhiệm vào chức vụ thị trưởng sẽ phá đổ bức màn ngăn cách và khuyến khích thêm những người trẻ tham gia vào những chức vụ cộng đồng.
Bài diển văn nhậm chức đã được tân thị trưởng Trần đọc bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt.
Tân thị trưởng là con của một gia đình người Việt tỵ nạn đến Úc.
Ông cũng cám ơn gia đình và những người thân đã trợ giúp ông và cám ơn những người Việt ở thế hệ trước đã đặt tin tưởng vào ông và những người Việt ở Úc thuộc thế hệ thứ hai.
Tân thị trưởng tốt nghiệp trường đại học Latrobe với văn bằng Luật và Thương Mại trước khi bước chân vào lãnh vực chính trị.