Anh quốc thành công trong cuộc chiến chống đại dịch: Covid đang tháo chạy!

London, Anh quốc: Trong bản tin ra ngày thứ ba 2 tháng 3, báo Mail Online đã đăng một tựa đề là covid trên đà tháo chạy.
Theo các dữ kiện của bộ y tế nước Anh thì có trên 8 triệu người Anh sống trong nhiều khu vực mà trong những ngày qua, chẳng có một người nào nhiễm covid.
Đồng thời các dữ kiện của các chuyên gia y tế cho thấy là việc chủng ngừa covid đã thành công với trên 90 phần trăm những người Anh trên 85 tuổi đã có kháng thể chống covid sau khi chủng ngừa.
Trong khi số người nhiễm và chết vì covid đã sút giảm mạnh mẽ: trong ngày thứ tư 3 tháng 3, số người Anh bị nhiễm covid sút giảm từ mức 9,938 người trong ngày thứ tư tuần trước xuống còn 6,385 người, giảm 36 phần trăm.
Trong khi đó số người chết trong 1 ngày sút giảm 29 phần trăm, từ mức 442 người xuống còn 315 người cũng trong 1 tuần.
Cũng tính đến ngày thứ tư có 21 triệu người trong số 68 triệu người Anh được chủng ngừa với tỷ lệ 31 phần trăm dân số.
Theo những ước tính của các nhà khoa học và dựa vào những dữ kiện về số người nhiễm và chết vì covid ỡ Anh, thì các nhà khoa học tiên đoán là số người nhiễm và chết vì covid sẽ giảm 50 phần trăm trong vòng 2 tuần nữa, đến ngày 21 tháng 3, và số người chết có thể chỉ còn dưới 80 người 1 ngày.\
Đồng thời các chuyên gia y tế cũng cho biết là 90 phần trăm những cụ ông, cụ bà ở nước Anh trên 80 tuổi, đã có những miễn nhiễm với loải covid.
Những sút giảm về số người nhiễm và chết vì covid cũng giảm ở nhiều quốc gia khác trên thế giới gồm cả Canada.
Như thế theo những tiên đoán thì vào tháng 4 năm nay, chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến với loài covid!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email