Âu Châu trong làn sóng đại dịch covid thứ 5

Paris: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ năm 11 tháng 11, ông Olivier Veran, bộ trưởng y tế nước Pháp đã long trọng nói là làn sóng đại dịch thứ năm đang diễn ra ở xứ này.
Ông bộ trưởng y tế cũng nói là nhiều quốc gia láng giềng của nước Pháp đã phải đối phó với làn sóng thứ năm của đại dịch covid từ nhiều tuần qua.
Trong hôm thứ năm ngày 11 tháng 11, nước Pháp có thêm 11,883 người nhiễm covid và như thế trong hai ngày liên tiếp qua có trên 10 ngàn người Pháp bị nhiễm covid trong 1 ngày.
Nước Đức trước đây vẫn được xem như là một quốc gia kiểu mẫu ở Âu Châu, trong việc đối phó với đại dịch covid, thì trong ngày thứ năm vừa qua có gần 50 ngàn người Đức bị nhiễm covid và đây là một con số người Đức nhiễm covid ở mức kỷ lục
Tính cho đến ngày thứ năm 11 tháng 11, có gần 4.9 triệu người Đức bị nhiễm covid và trong số này có gần 100 ngàn người chết.
Trong khi tình trạng nước Pháp cũng không hơn gì: có trên 7.3 triệu người nhiễm và gần 120 ngàn người chết.