Ẩu đả diễn ra giữa những người ủng hộ và chống đối luật cho phá thai ở Hoa Kỳ

Phoenix, Arizona: Sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ bỏ phiếu hủy bỏ đạo luật Roe V. Wade, đạo luật cho phép người phụ nữ Mỹ được quyền phá thai, thì hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trên toàn nước Mỹ trong những ngày cuối tuần 25 tháng 6.
Tòa nhà quốc hội của tiểu bang Arizona ở thành phố Phoenix trong khi đang có cuộc họp của các dân biểu, đã bị những người biểu tình ủng hộ việc phá thai, chiếm cứ và đã khiến cảnh sát phải dùng lựu đạn cay để giải tán.
Các nhân viên của toán cảnh sát đặc biệt SWAT đã được phái tới, để bảo vệ và đưa các dân biểu ra khỏi tòa nhà quốc hội.
Ngay sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ luật cho phép phá thai, thì tiểu bang Arizona là một trong 8 tiểu bang Hoa Kỳ ngay lập tức, hủy bỏ việc cung cấp những dịch vụ phá thai cho cư dân trong tiểu bang.
Trong ngày thứ bảy 25 tháng 6, hàng trăm người đã biểu tình phản đối trước tòa nhà tối cao pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn. Những người biểu tình đã mặc những chiếc áo T shirts có những hàng chữ “I am the Pro-Life Generation” và họ hô những khẩu hiệu như là ” my body, my choice”.
Theo nhận định của tổng thống Joe Biden, thì tòa tối cao pháp viện Mỹ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng.
Tổng thống Biden cũng nói là tòa Bạch Ốc sẽ tìm cách ngăn cản không cho những tiểu bang Mỹ cấm lưu hành thuốc phá thai.
Những người thuộc nhóm Thiên Chúa và bảo thủ đã hoan hô quyết định của tòa tối cao, trong cuộc vận động tìm cách đưa những thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ, chống phá thai vào tối cao pháp viện mà kết quả là cựu tổng thống Trump đã bổ nhiệm ba thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào tối cao pháp viện trong những năm ông còn nắm quyền.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của hãng thông tấn Reuters và tổ chức thăm dò dân ý Ipsos thì 71 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã muốn là hãy để cho người phụ nữ tự quyết định về việc phá thai.

Nhận báo giá qua email