B.C. bảo vệ nguồn cung cấp loại sữa đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

Để bảo vệ việc cung cấp các loại sữa công thức chuyên biệt dành cho trẻ em, Bộ Y tế B.C. đã ban hành hướng dẫn cho các nhà thuốc yêu cầu họ giữ các loại sữa công thức này sau quầy. Điều này sẽ giúp bảo toàn nguồn cung trong thời gian toàn quốc thiếu hụt tạm thời các loại sữa công thức này, bảo đảm có sẵn cho các gia đình cần chúng.

Các loại sữa công thức thông thường cho trẻ sơ sinh ở B.C. thì không thiếu nhưng vẫn thiếu các loại sữa công thức chuyên biệt dành cho trẻ sơ sinh bị dị ứng thực phẩm và một số tình trạng bệnh lý. Điều này bao gồm sữa công thức thủy phân và sữa công thức dựa trên axit amin.

Các nhà sản xuất đang phân phối các sữa công thức không gây dị ứng để mua công khai dành riêng cho các hiệu thuốc cho đến khi nguồn cung ổn định. Bộ Y tế khuyến khích mọi người giữ liên hệ thường xuyên với hiệu thuốc địa phương của họ để bảo đảm họ có sữa công thức mà họ cần.

Tại các hiệu thuốc, cha mẹ/người chăm sóc trẻ có thể nói chuyện với dược sĩ, người sẽ giúp hướng dẫn họ sử dụng sữa công thức mà họ cần.

C.Y