B.C. chấm dứt thu bảo phí y tế tỉnh bang

Chính quyền B.C. thông báo bắt đầu từ ngày 1-1-2020 sẽ chấm dứt thu bảo phí y tế MSP (Medical Services Plan).

Quyết định này sẽ giúp tiết kiệm cho các cá nhân và các gia đình tuần tự lên tới $900 và  $1,800/năm. Các bill đòi phải trả bảo phí MSP hằng tháng hiện đã được gửi bằng đường bưu điện rồi và sẽ là những bill cuối cùng. Kể từ ngày nói trên, bảo hiểm y tế MSP ở B.C. sẽ hoàn toàn là miễn phí.

Vậy là dân chúng British Columbia sẽ gia nhập cùng với tất cả những người Canada khác vì sẽ không còn phải đóng bảo phí y tế hằng tháng nữa.

Bộ trưởng tài chính B.C. Carole James tin tưởng rằng loại bỏ bảo phí MSP sẽ giúp tiết kiệm trên $50 triệu mỗi năm các chi phí hành chính. Trước khi loại bỏ hoàn toàn MSP premium, B.C. là một trong các tỉnh bang cuối cùng ở Canada còn áp dụng thu bảo phí chăm sóc sức khỏe người dùng (user premiums for health care).

Xem thêm

Nhận báo giá qua email