B.C. cho phép bán lẻ các sản phẩm cần sa ngay tại nông trại

Tỉnh bang B.C. vừa ban hành giấy phép bán lẻ cần sa mới cho phép các nhà sản xuất cần sa (đủ điều kiện được cấp phép liên bang) bán các sản phẩm cần sa hút giải trí (không dùng cho mục đích y tế) ở các cửa hàng đặt ngay tại nông trại trồng trọt của họ.

Khi giấy phép cửa hàng bán lẻ của nhà sản xuất (PRS = producer retail store) có hiệu lực vào ngày 30/11/2022, có thể xin cấp phép qua cổng cấp phép rượu và cần sa của Chi nhánh Quy định Rượu và Cần sa (LCRB = Liquor and Cannabis Regulation Branch’s). Tất cả những người có giấy phép trồng trọt theo tiêu chuẩn liên bang, vi canh và vườn ươm sẽ đủ điều kiện ghi danh.

Giấy phép này được tạo ra như một phần trong cam kết của tỉnh bang này để cho phép bán cần sa ngay tại cổng nông trại sản xuất, nhằm hỗ trợ sự phát triển của một nền kinh tế cần sa hợp pháp mạnh mẽ, đa dạng và bền vững bao gồm các cộng đồng bản địa và nông thôn.

Ông Mike Farnworth, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và Tổng Chưởng lý B.C. cho biết “Kỷ niệm 4 năm hợp pháp hóa cần sa ở B.C., giấy phép cho nông trại bán lẻ cần sa tại chỗ là một cách khác mà chúng tôi đang làm để hỗ trợ sự thành công của các nhà sản xuất có trụ sở tại B.C.”

P.H

Xem thêm

Nhận báo giá qua email