B.C. hạ thấp ngưỡng được hưởng trợ cấp dành cho chủ nhà

Chính quyền B.C. trong tuần trước thông báo sẽ hạ thấp ngưỡng giá trị tài sản để một người sở hữu nhà được hưởng một khoản trợ cấp đầy đủ (lower the property value threshold to qualify for the full grant) từ $1.65 triệu trong năm 2019 xuống $1.525 triệu trong năm 2020.
Tỉnh bang giải thích sự sụt giảm giá trị nhà trên khắp tỉnh chính là nguyên nhân đứng sau quyết định nói trên. Ngưỡng này sẽ được hạ xuống cho những người sở hữu nhà nào hội đủ điều kiện được hưởng một trợ cấp như thế nhằm giúp bù đắp lại cho số tiền đóng thuế thổ trạch. Với quyết định này, bộ tài chính B.C. tin rằng 92% các chủ nhà sẽ hội đủ điều kiện để hưởng một khoản trợ cấp đầy đủ là $570 trong năm 2020, cũng tương tự như trong năm ngoái.
Trong khi đó, những cư dân nào mà giá trị nhà nằm trên ngưỡng $1.525 triệu thì vẫn sẽ có thể xin một phần khoản trợ cấp như thế, nhưng mà sẽ bị giảm $5 cho mỗi $1,000 giá trị được đánh giá nằm trên ngưỡng đó. Dưới chương trình trợ cấp “Homeonwer Grant” mới, những người từ 65 tuổi trở lên, đang sống trong những vùng phía bắc và vùng thôn quê có thể xin được giảm $1,045 ra khỏi bill thuế hằng năm. Các gia chủ cũng có thể xin hoãn đóng thuế thổ trạch nếu 55 tuổi hoặc hơn 55 tuổi, hoặc đang phải hỗ trợ tài chính cho một đứa con phụ thuộc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email