B.C. không tăng giá thuê nhà cho đến ít nhất là ngày 10/7 năm tới

Tỉnh bang B.C. cho biết họ đang thực hiện các bước để bảo đảm an ninh nhà ở liên tục cho những người thuê nhà, những người có thể đang phải đối mặt với những thách thức tài chính do các quy định về sức khỏe đại dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố, chính quyền tỉnh bang cho biết, có hiệu lực ngay lập tức, nó sẽ gia hạn việc ngưng tăng tiền thuê nhà cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2021, theo quyền hạn của Đạo luật Chương trình Khẩn cấp (Emergency Program Act) và Đạo luật Các Biện pháp Liên quan đến COVID-19 (COVID-19 Related Measures Act).

Tuyên bố này cho biết đây là một “biện pháp tạm thời” để cung cấp sự ổn định và thông báo trước cho những người thuê nhà và chủ nhà, trong khi chính phủ Đảng NDP vừa mới tái đắc cử đang thành lập nội các để làm lễ tuyên thệ nhậm chức.

Các khoản tăng dự định ​​sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ cùng với tất cả các mức tăng đang chờ xử lý cho đến tháng 7.

Bộ trưởng Gia Cư Selina Robinson nói “Chúng tôi biết nhiều người thuê nhà vẫn đang phải đối mặt với sự mất lợi tức thu nhập cho nên ngay cả một chút tăng thêm tiền thuê nhà cũng có thể là một thách thức lớn đối với họ. Vì lý do đó, chúng tôi đang gia hạn việc ngưng tăng tiền thuê nhà để bảo đảm an toàn hơn cho những người thuê nhà trong thời kỳ đại dịch.”

Trước cuộc bầu cử vào Tháng 10, chính phủ thiểu số thuộc Đảng Tân Dân Chủ B.C. đã đóng băng việc tăng tiền thuê nhà vào ngày 18 Tháng 3 năm 2020, với lệnh cấm sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 Tháng 12. Trong chiến dịch tranh cử, đảng này đã coi vấn đề tiền thuê nhà hợp lý phải chăng và vấn đề an ninh nhà ở là hai điểm chính trong kế hoạch vận động tranh cử, hứa hẹn sẽ giới hạn mức tăng tiền thuê nhà dài hạn.

P.H

Xem thêm

Nhận báo giá qua email