B.C. phát triển gia cư phù hợp với văn hóa người bản địa

Snuneymuxw First Nation (SFN) và chính quyền Tỉnh bang, thông qua cơ quan BC Housing, đang hợp tác để xây dựng và vận hành nhà ở mới phù hợp với văn hóa của thổ dân Snuneymuxw, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, người cao tuổi và những người trải qua tình trạng vô gia cư trong cộng đồng.

Mike Wyse, Thủ lãnh của Snuneymuxw First Nation cho biết: “Quyền tiếp cận gia cư căn bản và bình đẳng, trong nhiều thế kỷ, đã bị từ chối đối với Người dân Snuneymuxw do các chính sách thuộc địa áp bức và các hành vi lập pháp nhằm tạo ra gia cư đạt tiêu chuẩn cho người dân bản địa. Với bước tiến này, bằng cách ký biên bản ghi nhớ này, chúng ta bắt đầu gỡ bỏ những cách thức mang tính hệ thống và phân biệt chủng tộc này, đồng thời bắt đầu thiết kế lại một cách thức giúp mở rộng quyền tiếp cận nhà ở quá hạn cho Người dân Snuneymuxw và tôn trọng cách sống của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng sức khỏe cộng đồng và xoa dịu tâm linh cho cộng đồng. Tôi muốn ghi ân Tỉnh British Columbia đã có một trái tim rộng mở và quan tâm đến một phương thức mới để cùng nhau tiến lên phía trước, thúc đẩy sự thịnh vượng chung và sự hòa hợp trong khu vực của chúng ta.”

BC Housing và SFN đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU = memorandum of understanding) để tạo ra một khu gia cư mới, giá cả phải chăng có thể bao gồm các tính năng thiết kế và lập trình, chẳng hạn như các dịch vụ hỗ trợ văn hóa và không gian cho các buổi lễ và tụ họp cộng đồng, tạo điều kiện và khuyến khích cảm giác truyền thống, hạnh phúc và thân thuộc.

Đây là Biên bản ghi nhớ đầu tiên mà BC Housing đã ký với First Nation nhằm mục đích cụ thể là phát triển nhà ở phù hợp với văn hóa. Người ta hy vọng MOU này sẽ là hình mẫu cho các thỏa thuận tương tự với các Quốc gia thứ nhất khác ở BC.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email