Bà Annita Anand: tân tổng trưởng quốc phòng Canada.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau đã cho trình diện một tân nội các mới với số tổng bộ trưởng gia tăng lên đến 39 người.
Chỉ có 7 vị tổng trưởng vẫn còn giữ nguyên chức vụ cũ, và phần còn lại là có những tổng trưởng chuyển sang một bộ khác, nhiều người bị loại và có nhiều tổng trưởng là tân dân biểu mới được bầu trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang vừa qua.
Bà Chrystia Freeland, phó thủ tướng kiêm tổng trưởng tài chánh vẫn ở chức vụ cũ.
Có những thay đổi trong thành phần nội các gồm:
Bà Anita Anand, nguyên tổng trưởng vật tư, được hoán chuyển sang làm tổng trưởng bộ quốc phòng, thay cho ông Harjit Sajjan, trong khi ông Sajjan bị hạ tầng xuống là tổng trưởng bộ phát triển quốc tế.
Ông Jean Yves Duclos là tân tổng trưởng bộ y tế thay cho bà Patty Hajdu.
Tân tổng trưởng bộ di dân, quốc tịch và tỵ nạn là ông Sean Fraser thay cho ông Marco Mendicino được chuyển qua là tổng trưởng an ninh công cộng, trong khi ông Bill Blair chỉ còn là tổng trưởng bộ dịch vụ khẩn cấp.
Bà Melanie Joly sẽ là tổng trưởng ngoại giao thay cho ông Marc Garneau.

Thủ tướng Justin Trudeau cho thay đổi thành phần nội các chỉ vài ngày, trước khi ông qua Âu Châu tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 20 quốc gia trên thế giới G20.
Theo thủ tướng Trudeau thì những mục tiêu chính mà chính quyền liên bang sẽ chú trọng trong những tháng sắp tới là nền kinh tế và y tế sau thời đại dịch, cũng như dịch vụ cho người thổ dân, thay đổi môi trường và chương trình giữ trẻ quốc gia.
Sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa diễn ra mà chi phí tốn kém lên đến 600 triệu dollars, cử tri Canada vẫn bầu lại một chính quyền thiểu số, không theo như ý mong muốn của thủ tướng Trudeau.
Ông Sajjan, cựu tổng trưởng quốc phòng Canada là một người gốc Sikh ở Ấn Độ, trong khi bà tân tổng trưởng Anand cũng là một người Ấn Độ nhưng là những người Hindu.
Chủ trương của thủ tướng Trudeau là quân bình số tổng bộ trưởng trong nội các: 50% là nam và phần còn lại là nữ.