Bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca

Toronto: Trong khi ủy ban tham vấn về thuốc chủng ngừa Canada, NACI, lên tiếng khuyến cáo là Canada không nên dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người dưới 55 tuổi, thì trong ngày thứ hai 29 tháng 3 vừa qua, bà Christine Elliott, phó thủ hiến kiêm bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã được chủng ngừa bằng thuốc chủng ngừa Astra Zeneca.
Việc chủng ngừa của bà bộ trưởng y tế Elliott đã được quay video và chiếu trên các đài truyền hình Canada.
Bà bộ trưởng y tế nói là bà nhận được liều thuốc chủng Astra Zeneca lần đầu và cũng muốn mọi người đi chủng ngừa, bằng mọi thứ thuốc chủng ngừa hiện có.
Theo bà bộ trưởng thì điều quan trọng nhất của mọi người ở Canada là nên mau mắn đi chủng ngừa, vì càng nhiều người được chủng ngừa, thì chúng ta sẽ hy vọng chiến thắng được con vi rút.
Bà bộ trưởng y tế Elliott cũng nhận là hiện có rất nhiều người ngại ngùng không muốn được chủng ngừa bằng thuốc chủng Astra Zeneca vì những tường trình liên quan đến những nguy hiểm máu bị đóng cục cho những người chủng ngừa loại thuốc Astra Zeneca.
Tuy nhiên theo những khuyến cáo của bộ y tế Canada thì những điều lợi cho việc chủng ngừa covid bằng thuốc Astra Zeneca cao hơn những nguy hiểm có thể có .

Xem thêm

Nhận báo giá qua email