Bà thủ tướng nước Anh từ chức

London: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 5, bà thủ tướng nước Anh, bà Theresa May đã tuyên bố là bà sẽ từ chức thủ tướng trong vòng 2 tuần, vào ngày 7 tháng 6, sau những thất bại mưu tìm một thoả ước để đưa nước Anh thoát ra khỏi liên hiệp Âu Châu, có thoả ước.
Bà thủ tướng May cũng cho biết là bà sẽ tạm thời giữ chức thủ tướng cho đến khi các dân biểu của đảng Bảo Thủ bầu lên một tân thủ tướng mới và cũng là một thủ lãnh mới của đảng Bảo Thủ.
Trong bài diễn văn đọc hôm thứ sáu, bà thủ tướng May đã nói là bà sẽ phải từ bỏ một công việc mà bà đã dành cả đời, để theo đuổi.
Bà May đã trở thành thủ tướng nước Anh, một tháng sau khi cử tri nước Anh đã bỏ phiếu đòi nước Anh phải tách khỏi liên hiệp Châu Âu vào tháng 6 năm 2016.
Một trong những dân biểu có triển vọng được các dân biểu đảng Bảo Thủ bầu làm thủ lãnh và thủ tướng là ông Boris Johnson, nguyên là bộ trưởng ngoại giao trong chính quyền đảng Bảo Thủ.