Bài thơ cho những người tình Saigon

Vũ Kiện

Saigon còn mưa còn nắng
nón là giờ còn hay mang
áo còn xanh mầu tâm sự
mình giờ mình có còn ngoan

ngày xưa mình che nón lá
nắng hanh tô hồng đôi má
nắng hanh tô đậm làn da
nón lá đong đưa tình ta

buổi sáng đi vào lớp học
quai nón đan bằng ngón tay
tàn me đan đường bách thảo
hoa me rơi trắng dấu giầy

đại lộ hàng hiên hiệu sách
nón là che trời mưa mau
bong bóng vỡ đầy con nước
hiên hẹp hong tình khô sầu

nón lá đi vào cổng chùa
bóng mát trầm hương lay động
thanh quan vài bông sứ rụng
bài kinh tình thơ đại thừa

saigon còn mưa còn nắng
bây giờ đầu sông cuối sông
vẫn hỏi cho lòng bớt nhớ
tình xưa rung cơn mê nồng

Vũ Kiện