Bạn có bao nhiêu friends qua mạng Facebook?

Girl using laptop

Toronto: Trong một bản tin mới đây, đài truyền hình CTV có đưa ra một chuyện đặc sắc, là với sự thông dụng của mạng xã hội Facebook, bạn sẽ có bao nhiêu người bạn qua sự liên lạc này?

Hãy thử nghĩ đến một lúc mà bạn gặp khó khăn, dường như thế giới đã sụp đổ xung quanh, thì bạn thử tưởng tượng có bao nhiêu người bạn trên Facebook sẽ chia sẻ nỗi buồn với bạn?

Theo cuộc nghiên cứu của cơ quan the Royal Society of Open Science ở Anh quốc, thì số người bạn thật sự mà bạn có thể trông cậy được, thật lòng giúp đỡ bạn thì chỉ có 4 người, trong số hàng trăm người bạn quen trên Facebook.

Gíao sư Robin Dunbar, trưởng toán nghiên cứu về chuyện bạn bè, và cũng là giáo sư tâm lý của trường đại học Oxford, đã nghiên cứu các dữ kiện cùa 2 ngàn người lớn ở rải rác khắp nước Anh, cùng khoảng 1,375 những người có nghề chuyên môn làm việc từ 9 AM đến 5PM hàng ngày, và viết một bản tường trình có tên là “Do online social media cuthrough the constraints that limit the size of offline networks?”, để xem những hệ thống mạnh xã hội có giúp ích gì cho d0ời sống xã hội của người ta ở bên ngoài?

Theo bản tường trình của giáo sư Dunbar, thì một ngừoi chỉ có thề có được khoảng 150 người bạn tối đa cùng một lúc, và nếu lấy bình quân trung bình một người có 150 người bạn trên Facebook, và theo giáo sư Dunbar thì chỉ có 4 người bạn có thể là gọi là bạn thật sự, giúp đỡ mình khi gặp hoạn nạn.

Theo nhận định của giáo sư Dunbar thì những liên lạc trên mạng xã hội trên internet, chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của một người ngoài đời. Phần lớn những người bạn trên Facebook, chẳng phải là bạn thật sự!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email