Bản diễn văn đường hướng mở màn cho khóa họp mùa xuân ở nghị viện tỉnh bang Ontario

Toronto: Nghị viện tỉnh bang Ontario đã bắt đầu cuộc họp cho khóa họp mùa xuân năm nay, với bản diễn văn đường hướng ( the Throne Speech) do bà phó toàn quyền Elixabeth Dowdswell tuyên đọc trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 3 vừa qua.
Theo nhận định của báo chí thì bản tuyên ngôn đường hướng năm nay chú trọng về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, trong khi tìm cách cắt giảm số ngân sách thâm thủng, để chuẩn bị cho đảng cầm quyền Tự Do đối phó với hai đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của tân thủ lãnh Doug Ford và đảng Tân Dân Chủ của bà Andrea Horwath.
Cũng theo bản diễn văn đường hướng, chính quyền tỉnh bang sẽ cho công bố bản ngân sách tỉnh bang trong năm nay vào ngày 29 tháng 3, sớm hơn so với những năm trước, cũng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sắp diễn ra.
Theo ông Charles Sousa thì ngân sách tỉnh bang trong năm 2018 sẽ có một chút thâm thủng, không cân bằng như những công bố trước đây, vì những chi phí cho chương trình bảo hiểm sức khỏe, nhất là cho chương trình bảo hiểm dược phẩm cho những người trẻ dưới 25 tuổi, đã được chính quyền tỉnh bang cho thi hành bắt đầu từ tháng giêng năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email