Bản khai thuế lợi tức của cựu tổng thống Trump sẽ được chuyển giao cho hạ viện Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 11, tối cao pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ lời yêu cầu của cựu tổng thống Donald Trump, không muốn chuyển giao bản khai thuế lợi tức trong 6 năm qua cho ủy ban điều tra hạ viện Mỹ.
Như thế sau 3 năm tranh đấu đòi giữ kín bản khai thuế trong 6 năm qua , cuối cùng cựu tổng thống Donald Trump đã thua cuộc.
Bộ tài chánh Mỹ sẽ chuyển giao bản khai thuế lợi tức trong 6 năm qua cho ủy ban điều tra, ways and means committe tại hạ viện Mỹ.
Ủy ban này đang được các dân biểu của đảng Dân Chủ nắm giữ.
Theo nhận định của các bình luận gia thì nếu tối cao pháp viện trì trệ quyết định cho công bố bản khai thuế lợi tức của cựu tổng thống Trumop đến năm tới, khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế, thì có lẽ sẽ không còn cuộc điều tra về những khuất tất lương bổng của người cựu tổng thống này.
Đây là lần thua cuộc thứ ba của cựu tổng thống Trump tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ trong năm nay.
Hai lần trước liên quan đến vụ xách động biểu tình ngày 6 tháng giêng năm 2020, và vụ những hồ sơ mật của chính quyền bị cựu tổng thống Trump mang về nhà riêng ở Florida.
Theo bình luận của đài CNN thì việc tối cao pháp viện bác bỏ lời yêu cầu không cho công bố bản khai thuế lợi tức của cựu tổng thống Trump, là một thất bại nặng nề của người cựu tổng thống này.
Tưởng cũng nên nói thêm tối cao pháp viện có tổng cộng 9 thẩm phán và trong 4 năm cầm quyền, cựu tổng thống Trump đã đưa vào tối cao pháp viện 3 thẩm phán mà ông nghĩ là có cùng những đường lối bảo thủ như ông ta.
Nhưng 3 thẩm phán mới này cũng không giúp gì trả lễ lại cho cựu tổng thống Trump.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email