Bản ngân sách tỉnh bang Ontario sẽ được công bố sớm

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng giêng, ông bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario, Charles Sousa, đang mở những cuộc tham khảo ý kiến công chúng, để sửa soạn công bố bản ngân sách năm nay sớm hơn dự định, vì cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.
Hàng loạt những cuộc tham vấn ý kiến công chúng đã diễn ra: trước khi công bố bản ngân sách tỉnh bang năm ngoái 2017, ông bộ trưởng tài chánh đã hỏi ý kiến của khoảng 71 ngàn cư dân.
Những người muốn cho ý kiến cho chính quyền tỉnh bang Ontario về bản ngân sách sắp đến, có thể gửi email hay fax đến bộ tài chánh trước ngày 9 tháng hai năm nay.
Trước đó, khi công bố bản ngân sách năm ngoái vào ngày 27 tháng 4 năm 2017,ông bộ trưởng tài chánh Sousa đã xác nhận là bản ngân sách năm nay của tỉnh bang là một bản ngân sách quân bằng, không thiếu hụt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email