Bảng tên đường tiếng Việt tại Houston

Gần ba năm nay, tại thành phố Houston Texas vùng Southwest có một số con đường mang tên 8 vị tướng, tá của quân đội, cảnh sát thuộc Quân Lực VNCH đã vị quốc vong thân và tuẩn tiết vào ngày 30/4/1975. Tuy nhiên có một số cư dân trong vùng có những ý kiến về mặt thẩm mỹ, tiện dụng do đó thành phố Houston đã yêu cầu Hội đồng quản trị (The International Menagement District) tổ chức 2 buổi trưng cầu ý kiến của các cư dân khu vực Alief và district 149 trong 2 ngày 27/6/2018 và ngày 25/7/2018 tại trường Youngblood Intermediatate góc đường Beechnut – Dairy Ashford để chọn lựa cách thực hiện bảng tên đường tiếng Việt thuận tiện cho giao thông.

Theo lời kêu gọi của Ủy ban thực hiện bảng tên đường tiếng Việt, ngày 27/6 có khoảng 400 đồng hương đã bỏ phiếu đồng ý việc tiếp tục thực hiện bảng tên đường tiếng Việt sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngày 25/7/2018 Ủy ban thực hiện bảng tên đường tiếng Việt hy vọng những người chưa bỏ phiếu lần đầu sẽ đến đông đủ để thực hiện quyền lợi của mình.

Bạch Cúc

Nhận báo giá qua email