Bảo hiểm dược phẩm không miễn phí cho tất cả những người Canadians.

Ottawa: Tuyên bố tronbg cuộc hội thảo tại the Economic Club of Canada tại thành phố Ottawa trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 3, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh đã cho biết là dự tính về một chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng ở Canada, sẽ không bao gồm những người đã có bảo hiểm dược phẩm qua các công ty tư nhân.
Bác sĩ Eric Hoskins, nguyên là bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario sẽ là chủ tịch của hội đồng tư vấn cho chính quyền về một chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng.
Tỉnh bang Ontario hiện có chương trình bảo hiểm dược phẩm cho các người trẻ dưới 24 tuổi, với chi hí ước lượng 450 triệu dollars một năm.
Theo ông tổng trưởng tài chánh Morneau thì hội đồng tư vấn của bác sĩ Hoskins sẽ tham khảo ý kiến của các nhân vật đại diện cho nhiều tầng lớp dân chúng và kỹ nghệ, trước khi đệ trình bản dự thảo cho chính quyền liên bang trước năm 2019.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email