Báo La Presse ngưng phát hành báo

Montreal: Bắt đầu từ đầu năm 2018, báo La Presse sẽ ngưng không phát hành báo và chỉ còn hoạt động qua báo mạng.
Sau 133 năm hoạt động, báo La Presse cuối cùng đã phải chấm dứt việc phát hành báo in.
Việc đóng cửa tờ báo sẽ khiến cho 49 nhân viên làm việc toàn phần và bán phần của tờ báo này mất việc.
Theo ông Pierre Elliot Levasseur thì tờ báo đã định hướng chuyển từ việc báo in qua báo điện tử từ nhiều năm qua, và báo điện tử La Presse sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những tờ báo điện tử khác, trong việc tìm kiếm thêm độc giả và lợi nhuận quảng cáo.
Ông Levasseur cũng nói thêm là việc chuyển hướng từ báo in qua báo điện tử là điều không thể tránh khỏi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email