Báo New York Times dự định mở chi nhánh ở Canada và Úc Đại Lợi

Toronto: Trong một  email gửi đi trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 8,bà Danielle Rhoades Ha, phó chủ tịch truyền thông của báo New York Times cho biết tờ báo này dự định mở những chi nhánh ở Canada và Úc Đại Lợi.

Bà Ha cho biết công ty đã gửi người qua Canada và Úc để tuyển mộ biên tập viên và sửa soạn cho   việc thiết lập những tòa báo ở hai quốc gia này.

Bà Ha cũng từ chối không biết thêm chi tiết.

Trong tháng hai vừa qua, báo New York Times đã cho thành lập một phiên bản của tờ báo này trên mạng bằng tiếng Tây Ban Nha có tên là The New York Times en Espanol, với một tập đoàn phóng viên và biên tập viên  ở thành phố Mexico.