Bão tuyết lớn ở tỉnh bang Ontario, học sinh được nghỉ học trong ngày đầu tiên được đi học lại.

Toronto: Một trận bão tuyết lớn nhất trong mùa đông năm nay, đã đổ xuống tỉnh bang Ontario trong ngày thứ hai 17 tháng giêng, đã khiến những dự tính cho học sinh trở lại trường học trong ngày thứ hai phải hủy bỏ.
Số lượng tuyết rơi trong tỉnh bang Ontario trong ngày thứ hai lên đến 40 cm, trong khi số lượng tuyết rơi ở nhiều thành phố trong tỉnh bang Ontario, nhất là khu vực phía bắc của thành phố Toronto, nơi có những nhà nghỉ mát, lên đến 60 cm.
Trong sáng hôm thứ hai, cảnh sát tỉnh bang Ontario , OPP, đã tạm thời cho đóng cửa các xa lộ Gardiner và DVP chạy vào thành phố, vì hàng loạt xe bị kẹt trong tuyết không chạy được.
Cảnh sát phải cho đóng cửa tạm thời các đường xa lộ, để các xe ủi tuyết có chỗ mà xúc tuyết đi.
Nhiều cư dân trong thành phố Mississauga cho biết họ ở đây trên 25 năm và đây là trận bão tuyết lớn nhất mà họ phải đương đầu với, từ trước đến nay.